Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
OVER DE SCIIOOLMEUBELEN. 95
wing daarvan, met eerLied voor God en liefde tot de ou-
ders vervuld te vt'orden. Overigens keuren wij het af, om
daarin veel platen op te hangen, ten einde de school te
versieren of te vervrolijken. Wanneer toch die platen zul-
len dienen voor het onderwijs, dan mist het dagelijks ten
toon stellen van dezelve geheel het doel, daar zij de aan-
dacht der kinderen weldra niet meer tot zich trekken, dan de
tafel, welke voor hen staat; zullen zij dienen tot versiering,
dan behooren ze nergens minder te huis dan in eene leer-
school, waarin, behalve de noodige schoolmeubelen, heldere
witte muren en een zindelijke witte vloer de onmisbaarste
en beste versierselen zijn. Ook achten wij het noodeloos
— zelfs nadeelig — daarin een lessenaar op eene verhoogde
plaats gezet, met eene zitplaats voor den Onderwijzer of
voor de Onderwijzeres, te plaatsen. De regte Onderwijzer
behoeft geene vaste zitplaats in de school; hij wandelt be-
stendig bij de kleinen rond, om overal en iederen oogenblik
te kunnen helpen en teregtwijzen. Zittende Onderwijzers zijn,
in den regel, geene halve Onderwijzers, schoon zij overigens
ook met liefde voor het werk zijn bezield. (*)
5. De speelschool.
Dit vertrek, dienstig om de kleinen in iederen schooltijd
een paar malen, klasse voor klasse, vooral bij regentijden,
koude, wind en andere omstandigheden, aangenaam spelende
en loerende bezig te houden, zij in de rondte voorzien van
lage zitbankjes, met leuningjes, waarop de kinderen, vermoeid
zijnde, zich kunnen nederzetten om te rusten, of ook om
deze of gene bezigheid te verrigten. Hier vinde men al het
speelgereedschap, 't welk wij nader op zijne plaats zullen
(*) Pestalozzi joeg deze gemaklievende Onderwijzers de school uit.
mm