Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
OVER DE SCIIOOLMEUBELEN. 83
hooger dan voor de kleinen hehooren te zijn, spreekt van
zelf.
In een schoolvertrek, ter grootte als door ons is opgege-
ven, zoude men gevoegelijk drie rijen tafels met hare ban-
ken kunnen plaatsen, als men dezelve in de breedte en twee
of liever drie rijen, wanneer men ze in de lengte wenscht ge-
plaatst te hebben. Tafeltjes van zeven a acht voefen lengte zijn
voor eene doelmatige klassificatie, en de verdeeling van bezig-
heden naar de behoefte der kleinen, geschikter dan lange tafels.
Tafel en bank behooren voorts aan elkander vereenigd te
zijn, en tussehen elke tafel moet zoo veel ruimte gevonden wor-
den , dat de Onderwijzers met gemak elk kind kunnen naderen.
Overigens worde er, wanneer de tafels in de lengte wor-
den geplaatst, zoo veel ruimte tussehen elke klasse kinderen
gevonden, dat men daar tussehen gemakkelijk een' ezel met
een bord kan plaatsen.
Op PI. III, Fig. 4 vindt men eene tafel met eene bank
afgebeeld.
In de tafels voor de grootste kinderen dienen zooveel lei-
jen (zonder lijsten) vastgelegd te worden, als er kinderen aan
kunnen zitten. Dit is nuttig, omdat hierdoor veel tijd
wordt gewonnen, die anders met het ombrengen en ophalen
der leijen verloren gaat; ook, omdat de kinderen dan eene
betere houding aan de tafel onder het teekenen en schrijven
behouden en men er veel geraas door voorkomt. PI. III, Fig. 5.
De tafels worden bij voorkeur groen geverwd.
Borden. Tot de onmisbare schoolmeubelen behooren
mede de noodige zwarte borden. In de school dienen een
paar buitengemeen groote bordfen te hangen in lood, zoo-
dat men ze gemakkelijk op en neder kan schuiven. Deze
moeten dienen voor de geheele school ten behoeve van het