Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
OVER DE SCIIOOLMEUBELEN. 82
Scholen aantreft, waarnaar men ze hier cn daar in de Be-
waarscholen wel eens vindt ingerigt. In de eerste plaats dienen
de bankjes zoo hoog te zijn, dat de voeten der kleinen den
grond niet kunnen raken. Dit is noodzakelijk, om het zitten
gemakkelijk te maken, het rusten te bevorderen, vergroeijing
te voorkomen en stilte te behouden; waartoe dan ook
noodig is, dat de bankjes van lage leuningen zijn voorzien,
waartegen het midden van den rug kan rusten. Dit is mede
eene zaak van groot gewigt; want, over 't algemeen, laat
men de kinderen in de scholen te lang zitten en vordert te
veel rust voor de spieren, waaraan het is toe te schrijven, dat
deze dikwijls verzwakken, ten gevolge waarvan zoo vele kin-
deren scheefworden. Men moet hier verder bij in aanmerking
nemen, dat alle oplettendheid bij en lust voor het onderwijs
verflaauwt, wanneer kinderen zich vermoeijen door te lang
en te ongemakkelijk zitten. Om deze redenen moeten de
bankjes ook niet te smal zijn, en voor het minst twee
palmen breedte hebben. Voor de kleinste kinderen be-
hooren zij slechts eene hoogte van drie en voor de groot-
sten van drie en een halve tot vier palmen te hebben. Voor
meisjes vooral zijn smalle bankjes zeer nadeelig. (*) De ta-
fels moeten vlak zijn, omgeven van randjes, die ongeveer
Vs duim hoogte hebben. Zij moeten zoowel kimnen dienen,
om de kleinen op dezelve met den vinger of met houten
pennen in eene dunne laag zand te laten schrijven, als om
daarop verschillende werkzaamheden met knikkers, balletjes,
blokjes hout, prenten, speelgoed enz. te kunnen verrigten.
De breedte derzelve dient drie palmen te zijn, en de
hoogte mag slechts om de twee palmen verschillen van de
bank. Dat de tafels voor de grootste kinderen een weinig
^C) Zie : De Beschermengel der onnchiilrl..