Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
8o
DE LEERSCHOOL.
slepene bollen, boven de kinderen op te hangen. Dit licht
behoort vooral niet schérp te zijn, daar het kunstlicht voor
der kinderen gezigt gewoonlijk schadelijk is.
Lucht. Van het grootste gewigt is de voorziening van be-
hoorlijk frissche lucht der school. Daarbij hebbe men vooral
te zorgen voor eene bestendige aanvoering van frissche en af-
voering van bedorvene lucht. Het eerste geschiede beneden,
het laatste boven in het vertrek, daar de bedorvene lucht,
of dat gedeelte, wat niet meer voor de ademhaling deugt,
naar boven en de bruikbare lucht, als zijnde zwaarder, be-
neden blijft; terwijl daarenboven de schadelijke dampen, die
door de uitwaseming der kinderen als anderzins te weeg wor-
den gebragt, mede naar boven stijgen en ook aldaar moeten
afgevoerd worden. Dit geschiedt het gevoegelijkst door venti-
lators, aan beide einden van het schoolvertrek in het boven-
ste gedeelte van de ramen geplaatst. Het bestendig aanvoeren
van frissche lucht gaat, zonder schadelijke togt te veroorzaken,
moeijelijker. Het plaatsen van een paar roosters in den zuide-
lijken muur , aan beide einden der school, die gemeenschap ge-
ven met de zuivere buitenlucht, schijnt wel het doelmatigst te
zijn, mits men zorg drage, dat door het plaatsen van houten
kokers of pijpen van zink, de frissche lucht op den afstand,
van drie of vier voeten van den vloer in het vertrek, worde
gevoerd, zonder alzoo nadeeligén togt te kunnen veroorzaken.
Ferwarming. Dit geschiedt in de scholen het best en een-
voudigst, door het plaatsen van eene circuleer-kagchel in het
midden van het vertrek, voorzien van eene pijp die de lucht
van buiten aanvoert om het branden te onderhouden, en
van twee pijpen, welke links en regts door de school dienen
geleid te worden, om den rook af tc voeren. Ook zoude
men de pijpen links en regts onder de vloer door gemetselde
gangen kunnen leiden, gedekt door ijzeren platen of vloe-