Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
IX VOORBERIGT.
vroeger waargenomen), werd opgemerkt en dat men de in-
rigting daarvan hier en daar naar de bedoelde Handlei-
dingen begon te verbeteren.
Meermalen kwam de schrijver van dit werk op het denk-
beeld, om zijne krachten aan de vervaardiging van zulk
een werk te beproeven; doch telkens schrikten hem de moei-
jelijkheden, aan de zamenstelling verbonden, af, handen
aan het werk te slaan.
Een vereerend aanzoek daartoe van nieuws gedaan, deed
hem echter eindelijk besluiten, zijne krachten op de proef
te stellen. De voortreffelijkheid der zaak wekte hem telkens
op, om den arbeid voort te zetten, eene ondervinding van
vele jaren, ook door de opvoeding van een eigen talrijk
kroost, maakten hem, tot dus ver, het werk merkelijk ge-
makkelijker, en zoo heeft hij dan reeds een goed deel van
hetzelve volbragt, dat zekerlijk zeer veel te wenschen over
zal laten, doch welligt ook niet geheel nutteloos zal be-
schouwd worden, door hen, die zich inzonderheid met het tot
stand brengen der genoemde inrigtingen bemoeijen of in dezelve
reeds werkzaam zijn. Hij biedt hetzelve den belangstellers
in de heilige zaak met volle bewustheid van het gebrekkige
dat hetzelve aankleeft, dan ook slechts als eene proeve aan.
Een ander moge dit werk naderhand verbeteren. Men zal
evenwel vooreerst iets hebben, dat men raadplegen kan, om
tot het betere te komen, of om zijn eigen oordeel daaraan
te toetsen en het beste te kiezen.