Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE LEEESCHOOL. 79
rigtige aanschouwing der voorwerpen, teekeningen, letters,
lijnen en wat dies meer zij, waartoe de wijze, waarop het
licht in eene leerschool valt, zeer veel kan af of toedoen. (*) !'
Op deze wijze het licht aanbrengende en tevens zorgende, dat 11
het van beide zijden zacht in het vertrek valle, zoodat de klei-
nen, die met het aangezigt naar den noordermuur, of wel,
wanneer dit licht door deszelfs scherpheid nadeelig voor de
oogen ware, naar de oost- of zuidzijde zijn geplaatst, geen na-
deel van de straalbreking voor het gezigt, noch voor het
aanschouwelijk onderwijs van het zwarte bord ondervinden,
zal het aan de vereischten voldoen.
De ram.en aan de zuidzijde, welke op het belommerd ge-
deelte der speelplaats uitzien, dienen zoo laag geplaatst te
worden, dat de kleinen daardoor ongehinderd naar de vro-
lijke speelplaats kunnen zien, en ook de opzieners van uit
de school daar alles kunnen nagaan. Door houten raampjes
voor deze glazen te plaatsen, komt men het breken derzelve
voor. Dit licht behoort echter niet zwakker te zijn, dan dat,
't welk van de noordzijde in de school valt. De gelijkmatig-
heid kan men, des gevorderd, door groene gordijnen bewerken.
Het bovenste deel der ramen aan de zuid- en noordzijde,
dient om de school dagelijks van frissche lucht te kun-
nen voorzien, neergelaten of opengezet te kunnen worden.
Men zorge echter, dat de kinderen daardoor niet aan togt
worden blootgesteld.
Om het misbruik voor te komen, dat er van gemaakt kan
worden, dient men geene breede vensterbanken te nemen.
Het kunstlicht worde des avonds aangebragt door Engel-
sche lampen of wel door gaslampen, voorzien van mat ge-
C) Wanneer men de onderste rij glazen dezer ramen belet, om het licht
door te laten, door dezelve eene groene kleur te geven , kan hierdoor het
invallend licht, waar het noodig zij, nog verbeterd worden.