Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
78 DE KLEEDKAMER.
worden gereinigd en dikwijls eene zeer ongezonde lucht ver-
spreiden, Boven ieder nommer van de kapstokken vinde
men een vakje, waarin boterhammen van die kinderen wor-
den geplaatst, welke eene versnapering behoeven, wanneer
zij langer dan drie uren ter school blijven, of wel het mid-
daguur overblijven. Onder het nommer worden de klompjes
neergezet van die kinderen, welke dezelve onder den school-
tijd verwisselen met pantoffeltjes of lederen sokjes. (Zie
hieromtrent het onderwerp: Meeding.)
b. De leerschool.
Grootte. Het model door ons opgegeven heeft eene lengte
van 4o, eene breedte van 5o, en eene hoogte van 18 voe-
ten; eene ruimte, voldoende, maar ook niet meer dan vol-
doende, om i5o a 200 kinderen zoo te plaatsen, dat zij
elkander niet hinderen, noch de gezondheid schaadt, of den
Onderwijzer en zijne Helpers buiten de gelegenheid stelt,
om elk kind met gemak te kunnen naderen en te helpen.
Vloer. De leerschool moet voorzien zijn van eene houten
vloer, die in cement of kalk dient gelegd te worden, om
het geraas zooveel mogelijk te verminderen, dat dezelve an-
ders, boven kelders, of vrij liggende, te weeg brengt, wan-
neer daarover met klompen geloopen wordt.
Licht. Zij behoort, voor het minst vier lichten (ramen)
aan de noord- en drie aan de zuidzijde te hebben. Die aan
de noordzijde dienen op een' afstand van vijf voeten bo-
ven den vloer geplaatst te worden, opdat het licht voldoende
boven de hoofden der kinderen in de school op de tafels,
leerborden enz. valle en het alzoo niet regelregt in de oogen
der kinderen strale, maar op de oogleden valle, ten einde
het gezigt niet te schaden en om tevens te zorgen A'oor de