Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
76 OVER HET UITERLIJKE AANZIEN VAN HET GEBOUW.
gepaste wijze kan bevorderen, worde vooral bij de eerste
opvoeding in 't oog gehouden. Zij is voor het kind de zon,
die het gemoed verlicht en te gelijk verwarmt. Daarom
hebbe alles, wat het kind dagelijks aanschouwt, een vrolijk
en opwekkend aanzien. De bouworde van de schoolinrig-
ting zij eenvoudig maar tevens smaakvol. Het uiterlijke van
het gebouw beantwoorde ten dezen opzigte aan het innerlijke.
Helder wit is het beeld der reinheid en der onschuld;
zoo zij het gebouw van buiten aan de zijde der straat of
van den weg. Niet echter aan de zijde der speelplaats,
vermits een hel licht, op witte muren vallende, schadelijk
werkt op de oogen der kleinen en verblindt.
Donkerheid is het beeld des doods, het verwekt somber-
heid in het gemoed, daarom worde de Bewaarschool op
eene voldoende wijze verlicht, zoodat de vertrekken ook hier-
door een vrolijk aanzien bekomen.
Heeft het gebouw alzoo een op- en indrukwekkend aan-
zien , dan trekt het niet alleen de opmerkzaamheid van de
oudere, die van de inrigting gebruik dienen te maken, tot
zich, maar wekt hen daarenboven ook op om er gebruik
van te maken. Ook in dit opzigt diént men partij te trek-
ken van de zinnelijkheid des menschen, om hem zoo tè
leiden tot het bovenzinnelijke. (Zie den voorgevel, PI. I.)
5. Over de vertrekken. < -
Het" gebouw, dat wij als een model opgeven, heeft, be-
halve de achteruitspringende vleugels, ééne verdieping. Be-
neden vindt men twee schoolvertrekken en een kleedkamer
(bergplaats); terwijl de beide achteruitspringende vleugels,
(zie den platten grond), die geene verdieping hebben, an-
dere vertrekken bevatten, gelijk aangewezen is.