Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
OVER DE PLA.\TSING VA\ EEN SCHOOLGEBOUW. 75 1
komt hier ook allereerst in aanmerking, dat een schoolge-
Louw op eene gezonde standplaats dient opgerigt te worden.
Men vermijde daarom die plaatsen, waar vochtigheid, stoot-
winden of wel de aanval van de noordelijke en oostelijke
winden, enz. school en speelplaats tot nadeel kunnen ver-
strekken. Het gebouw dient, zooveel mogelijk, van andere
gebouwen afgezonderd te staan, op eenen hoogen grond,
zoodat de lucht hetzelve geheel kan omspoelen. Het dient
nimmer in de nabijheid van leerlooijerijen, loodwit- of stijfsel
fabrijken en andere'schadelijke dampen verspreidende werk-
plaatsen opgerigt te worden.
Ten andere komt hier eene veilige plaats in aanmerking.
Niet alleen binnen de schoolinrigting moet met eene moe-
derlijke teederheid voor de veiligheid der kinderen gewaakt
worden; maar ook dient men geene schoolgebouwen op
plaatsen te zetten, waar de bescherming der kleinen doOT
het veelvuldig rijden van wagens of door den loOp van
grachten enz. moeijelijk wordt gemaakt en zorg verwekt bij
de ouders. Eindelijk voegt voor eene zoodanige inrigtii^
ook geene te veel gerucht makende bedrijvigheid naast of
tegenover dezelve, waardoor de Onderwijzers of Onderwij-
zeressen ligtelijk belet worden, om op eenen zachten, beval-
ligen toon tot de kleinen te spreken en de noodige stilte te
handhaven, daar de kleinen gewoonlijk naar evenredigheid
woeliger, luidruchtiger en lastiger worden, naar dat zij zich da-
gelijks langer op veel gerucht makende plaatsen ophouden, iets
dat zonder twijfel meer ruwheid bij dezelve te weeg brengt.
2. Over het uiterlijk aanzien van het gebouw.
Het geheele gebouw hebbe een vrolijk voorkomen. Vro^
lijkheid is de hemel der kinderen; alles wat dezelve op eene