Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DERDE AFDEELIIVG.
over het gebouw, de scholen, speelplaats en de
woning voor den hoofd-onderwijzer
eener bewaarschool.
Van groot belang is een doelmatig ingerigt schoolgebouw
met deszelfs benoodigdheden voor het onderwijs en de opvoe-
ding der jeugd. De ondervinding leert het, welken nadeeligen
invloed eene school op het gemoed van Onderwijzei' en kin-
deren uitoefent, wanneer het der inrigting ontbreekt aan
ruimte, licht, frissche lucht, zindelijkheid, geschikte meu-
belen, en wat dies meer zij. Wij rekenen het daarom van
gewigt, hier, schoon dan ook beknopt, de vereischten van
eene goede school en der daarbij behoorende speelplaats,
meubelen enz. te laten volgen.
Te dien einde geven wy hier PI. II een' platten grond
van een schoolgebouw, eener speelplaats enz., geschikt voor
i5o a 200 kinderen. De beschrijving van een en ander zal
de teekening, zoo wij hopen, genoegzaam verduidelijken.
1. Over de plaatsing van een schoolgebouw.
Vermits de eerste zorgen bij de opvoeding zich moeten
uitstrekken tot het bevorderen van de der jeugd,