Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESLUIT. 71
Laat niet af met uwe voorstellingen, met uwe verzoeken en
gebeden, voor gij het edel doel bereikt hebt, tot overal,
in grootere en kleine steden niet alleen, maar ook in dorpen
en vlekken bewaringsinrigtingen zijn aangelegd. Maar niet
enkel in de paleizen der heerschers en magtigen dringe uwe
stem, zij late zich even ernstig hooren in elke woning, waar
men door den Alregeerder genoeg is gezegend, om eenige bij-
dragen aan te bieden. Herinnert allen den schoonen band,
die al wat mensch is zoo innig omvat, en bijzonder door
het Christendom nog naauwer is toegehaald. Overtuigt hen-
met klem van redenen, dat de. groote menigte der ver-
waarloosden en terug gezetten dezelfde aanspraak hebben op
den zegen der beschaving, en vooral op den hoogen zegen
der godsdienst. Wijst hen op het voorbeeld des Verheer-
lijkten, die het land doorging, goeddoende, alle veriatenen
en vermoeiden tot zich riep, en ten bewijze van zgne Mees-
ters-waardigheid aanvoerde: den armen wordt het Evangelie
verkondigd. En werkt vooral op dé magtige drijfveer tot
werkzaamheid en inspanning, op het eigenbelang der ruimer
bedeelden door hun voor te stellen, hoe het voor hunne
eigene veiligheid, voor hunne rust en het vrolijk genot des
levens hoogst begeerlijk zijn moet, door menschen omringd
te zijn, wier verstand reeds in de teederste kindschheid ont-
vrijen wil , benijden deie kinderen het lot hunner makkers , die reeds iets
onder geworden en verdorven zijn; die dobbelen en zich snoeperijen koo-
pen. En om even als deze te doen , stelen zij een of ander voorwerp van
geringe waarde van de uitstaltafels dor kramers ; allengs worden zij verme-
teler , en ten laatste zelfs onversaagde , ondernemende dieven. En men ge-
loove niet, dat wij onze gevolgtrekkingen overdrijven; hetgeen wij hiei*
aanvoeren, is den schrijver van dit boek bij ondervinding gebleken. Dc
meeste kinderen, welke hij op de straten zonder bepaald doel had zien
omzwerven , zijn , na met kleine vergrijpen te zijn begonnen ^ uitgemaakte
dieven geworden, en als zoodanig in zijne (Commissaris der Policie) handen
gevallen.