Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV VOORBERIGT.
warmenden ::onneschijn, van verkwikkenden regen en het
blootstellen aan doodende nachtvorsten der ondeugd, kwij-
nende opgroeijen.
Te regt heejt daarom zeker schrijver gezegd, dat de
instelling van Bewaarscholen heerlijke zaden van eene
maatschappelijke wedergeboorte hevat en een dier krach-
tige hulpmiddelen mag genoemd worden, welke de Voorzie-
nigheid aanwendt, om op zekere tijdstippen de volmaking
, der menschheid te bevorderen.
Nederland heeft deze waarheid nu ook begrepen. Ver-
schillende steden hebben hieromtrent echte bewijzen gegeven.
De toestand van ons Vaderland aangaande waarachtige
beschaving en verlichting vordert echter, dat er veel meer
gedaan worde aan dezegewigtige zaak. Alle steden, en verre
weg de meeste dorpen hebben groote behoejte aan Bewaar-
scholen. leder die het wel meent met de volksopvoeding,
moet de oprigting derzelve trachten te bevorderen. Eene
Praktische Handleiding ten behoeve van, hen die dezelve wen-
schen op te rigten en daarin werkzaam inoeten zijn, kan deze
pogingen krachtig ondersteunen. De behoefte daaraan wordt
hoe langer hoe grooter. Men behoort bij dit groote werk
de noodige teregtwijzing. Even genoemde Staten bezitten
reeds lang hunne Handleidingen, en daaraan is het hoofd-
zakelijk te danken, dat de verkeerde rigting, die de Be-
waarscholen van lieverlede namen en nog wel eens nemen
{pok in ons land is de afwijking van het ware doel reeds