Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HULP VAN DE BURGERLIJKE BESTUREN, ENZ. 6l
overlaat. Terwijl men de armoede lenigt, moet men tevens
de oor zaak daarvan trachten weg te nemen, en dit kan alleen
geschieden door den kinderen eene hetere opvoeding te ver-
schaffen , dan de ouders hebben genoten. — Is het niet treu-
rig, dat aan deze waarheid in ons Vaderland nog zoo weinig
wordt gedacht? Hoe veel toch wordt er jaarlijks geofferd, om
de armoede dragelijker te maken! en hoe weinig wordt er
besteed, om de oorzaken daarvan te verminderen!!____
Men vraagt bijna dagelijks offers tot leniging van men-
schelijke ellende; onvermoeid openen menschlievende gevers
hunne beurzen, om die te verschaffen. O! dat het zoo
mogte worden, dat alle menschenvrienden de handen in
een sloegen, om de verschrikkelijke hron te helpen stop-
pen, waaruit de armoede voortvloeit, die dagelijks, naar
evenredigheid van de toeneming der bevolking, schrikba-
rend vermeerdert. Wanneer er geen dorp meer gevonden
zal worden, waarin niet eene Bewaarschool aanwezig is, dan
eerst zullen de menschlievende Nederlanders getoond hebben,
dat zij doelmatig en met ernst hebben gearbeid, om het lot
der armen te verbeteren. Overvloedig zal de zegen zijn, die
dit werk voor de menschheid en tot eer van God zal ople-
veren; want men heeft dan een werk des Heeren verrigt. (*)
Besluit.
Hoe veel moeijelijkheden er zich ook mogen opdoen, om
de oprigting der bedoelde heilzame Inrigting te bevorderen,
men geve den moed niet op, hieraan met kracht en volhar-
ding te arbeiden; want zij is eene te heilige aangelegenheid
Zie hieromtrent verder de Bijdragen der Maatseliappij: Tot ««( enz.
No. f). 1845 , hl. 42 en verv.