Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HULP VAN DE BURGERLIJKE BESTUREN, ENZ. 6l
van zijne Gemeente? de Onderwijzer niet, om zich door de
Bewaarschool in staat te stellen met oneindig meer vrucht
werkzaam te zijn in zijne eigene school; om zich zei ven het
werk aangenamer, gemakkelijker te maken? Zou men ons
hier welligt willen toevoegen, dat men op het land minder
hehoefte heeft aan Bewaarscholen, wat de verstandelijke en
zedelijke beschaving der kleine kinderen betreft? O, wie met
vele scholen op het land van nabij bekend is en met oplettend-
heid het verstandelijke en zedelijke voorkomen van vele klei-
ne kinderen naging, weet het, hoe treurig het er in dezen
met velen uit ziet; die weet het, dat men wel eens in ver-
zoeking wordt gebragt, bij het aanschouwen van vele bijna
dierlijk opgevoede kinderen te vragen: of daaruit menschen
kunnen groeijen? En inderdaad gelukt het ook den besten
Onderwijzer zelden, om de ingewortelde gebreken van vele
kleinen uit te roeijen; de onbeschaafde spraak te verbeteren,
het ruwe voorkomen eenigermate te verzachten, en den in-
wendigen mensch met een gunstig gevolg te helpen ontwik-
kelen en beschaven. Men behoeft vele landscholen maar
even binnen te treden, om zich hiervan te overtuigen. Zelfs
ook daar, waar men aan het hoofd der scholen bekwame
manijen aantreft, ziet men maar al te dikwijls te vergeefs
om naar beschaving in taal, gebaren en hanctelen, welke
een opvoeder zoo gaarne als de eerste vrucht van zijn on-
derwijs in zijneleerling en aanschouwt, en welke hem het uit-
zigt en de hoop kunnen geven, op het welgelukken van zijn
opvoedend onderwijs. Met den besten wil zal ook de ge-
schiktste en ijverigste man dikwijls niet in staat zijn de
aankomende leerlingen derwijze te ontbolsteren, dat zij vat-
baar worden voor eeue gewenschte hoogere beschaving (*)
(*) Het kind is als het lak, waarop men, zoo lang dit vloeibaar is^ eiken
stempel gemakkelijk afdrukt; later wordt het lak koud, en al dnikt dan de