Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
PKEDIKANTEN, ONDERWIJZERS EN ARMBESTUREN. 63
nog ZOO veel verbetering vordert, doelmatiger in te rigten;
omdat men alsdan veel gemakkelijker zoude kunnen slagen
in het aanstellen van eenen geschikten Hulponderwijzer, die
te gelijk aan de werkzaamheden voor de Bewaarschool die
voor de eerste klasse der Lagere School konde verbinden,
waardoor men alzoo de gelegenheid opende, welke slechts
op weinige dorpen bestaat, om een afzonderlijk toezigt op
deze klasse, 't welk een eerste behoefte is, bij elke School-
inrigting, te houden. Bijna algemeen bestaat er thans be-
hoefte aan Ondermeesters of Hulponderwijzers. Op verre
weg de meeste plaatsen kunnen de Onderwijzers dezelve
niet bekostigen. De Plaatselijke Besturen maken veelal zwa-
righeid, om dezelve ten laste der Gemeente te bezoldigen,
en worden hierin ook dikwijls door gebrek aan fondsen belet;
door eene naauwe vereeniging van de Bewaarschool met de
Hoofdschool zoude men alzoo voor de kosten, die het aan-
stellen van eenen Hulponderwijzer vordert, dubbele voordee-
len kunnen erlangen. Voorts zal ieder Predikant, ieder
Schoolonderwijzer gaarne, en zullen ook eenige vrouwen
wel werkzaam willen zijn, om de Onderwijzeres voor te
lichten, te helpen en ondersteunen in het werk der liefde.
Gaarne zal een geschikt Onderwijzer der Lagere School aan
zulk eene vrouw eenig onderwijs Avillen geven in de beginse-
len der opvoeding,; met liefde eenige gedeelten van deze Hand-
leiding willen helpen verklaren, ja, des gevorderd, nu en dan
een der beste leerlingen afstaan, om de praktijk der Bewaar-
scholen te helpen volmaken; bereidwillig liedjes verschaffen en
dezelve helpen leeren zingen; gaarne eene Helpster of eenen Hel-
per mede aankweeken, om den Pleegvader oi Ae Pleegmoeder,
des gevorderd, behulpzaam te kunnen zijn. Wij vragen het:
Zou een Predikant niet gaarne willen medewerken, om be-
tere fondamenten te leggen voor de godsdienstige vorming