Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
HULP VAN DE BURGERLIJKE BESTUREN, ENZ. 6l
bij de meest gegoeden ondersteuning. Daar vindt men ge-
makkelijk eene plek gronds met eenige ruimte voor eene
Speelplaats in de opene lucht, waarop men met eene zuini-
ge hand een geschikt gebouw kan oprigten. (*) Daiir kan
men veel ligter dan op het land gelukkig slagen in de keus
van eene goede Pleegmoeder of Onderwijzeres, of van eenen
geschikten Pleegvader of Onderwijzer.
Maar ook op menig dorp vindt men al zeer ligt een ver-
trek, aanvankelijk geschila, om eene menigte kinderen te be-
waren. Dit behoeft immers in de eerste plaats juist niet
prachtig of fraai te zijn? wanneer het slechts ruim genoeg
en gezond zij. Eenige handjes ^ wat speelgoedy geschikte
prenteny een plekje gronds in de open lucht, des noods met
eenig latwerk omheind, voorzien van het een of ander speel-
tuig en van eene laag zand, en een geschikte Pleegvader of
eene Pleegmoeder, welke de kleinen met liefde kan besturen
en die vatbaar is voor verdere beschaving, zie daar reeds
alles, waarmede men de zaak kan aanvangen. Op menig
dorp zal men mogelijk voor een groot honderd gulden jaar-
lijks de zaak kunnen aanvangen. Ligtelijk vindt men kort
bij de school van het dorp eene geschikte kamer te huur,
of valt het niet moeijelijk, aan de school der Gemeente
een geschikt vertrek te bouwen. Dit laatste zoude verre
weg de voorkeur verdienen. Dan toch zoude men, in de
eerste plaats, beter voor eenen gepasten overgang van
deze inrigting tot de Lagere School kunnen zorgen. Voorts
zoude men hierdoor gemakkelijk in staat gesteld kunnen woor-
den, om het eerste onderwijs op de Lagere Scholen, dat
(*) In verschillende gedeelten van ons Vaderland, zoo als in Gelderlatifl,
Utrecht, Holland enz. weet men thans voor vreinig geld een smaaApo? gebouw
op te rigten: waarom die voorbeelden ook niet elders nagevolgd ?