Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBKRIGT. Hl
langen der kinderen genoegzaam te bevorderen. Deze zijn
toch, al ware het. ook, dat zij door alle kinderen, en dan
nog getrouw wierden bezocht, niet bij magte, om de ver-
derfelijke zaden der ondeugd, die veelal reeds diepe %vortels
geschoten hebben, ja dikwijls reeds schadelijke vruchten le-
veren, wanneer zij de kinderen binnen hare muren ont-
vangen , uit te roeijen. De eens verlorene onschuld keert
nimmer in het gemoed terug en het goede zaad, uitgestrooid
in het hart van verwaarloosde kinderen, verstikt meestal
tusschen het welig opgeschoten onkruid.
De Bewaarscholen nogtans vermogen hier veel; de onder-
vinding heeft dit reeds geleerd. Engeland, Frankrijk,
Pruissen, Zwitzerland, Italië, verschillende Duitsche Staten
enz. kunnen dit bewijzen. Met volharding werkt men daar,
om het getal derzelve van tijd tot tijd te vergrooten. De
Regeringen sluiten zich aan edele menschenvrienden, welke
hunne stoffelijke en zedelijke krachten daaraan met liefde
wijden, aangemoedigd door de goede vruchten, die het werk
bekroonen. De Bewaarscholen verschijnen voor de lagere
volksklassen als beschermengelen der onschuld, als zorgdra-
gende moeders, die met belangstelling voor de ligchamelijke,
zedelijke en godsdienstige opvoeding der kleinen zorgen,
welke deze zorg al te zeer wegens de uithuizigheid, be-
slommeringen, onverschilligheid, zedeloosheid en onkunde
hunner ouders ten deele of soms wel geheel moeten missen,
en als verwaarloosde bloemen, onder het gemis van ver-