Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
OUDERLIJKE WELDADIGHEID. Sg
a. in buitenge^vone leden, bestaande uit jongelingen en
jongedochters, beneden de twee en twintig jaren. Zij ne-
men geen deel in de vergaderingen der Vereeniging en con-
tribueren een of meer aandeelen-,
b. in gewone leden (mannen en vrouwen), welke drie,
vier of vijf aandeelen betalen. De mannen-leden dienen zit-
ting en stem in de vergaderingen der Vereeniging te hebben;
terwijl de vrouwen-leden verkiesbaar zijn tot leden eener
Vrouwen-Commissie, belast, om het toezigt mede te hou-
den over eene Bewaarschool;
c. in leden van verdiensten; dat zijn leden, welke meer
dan vijf aandeelen betalen, of door geschenken de kas der
Maatschappij bevoordeelen.
De overige Reglementaire bepalingen schikt men naar de
behoefte der Vereenigingen.
De meesterlijke Wet ten behoeve der Maatschappij: Tot
Nut van 't Algemeen kan men tot de zamenstelling eener
goede Wet tot grondslag of wegwijzer nemen.
Door eene zoodanige Vereeniging zou verwonderlijk veel
goeds gedaan kunnen worden voor de heilige zaak. Door haar
zoude het gemakkelijk worden, door opwekking van belang-
stelling in dezelve bij de Overheden en bemiddelde men-
schenvrienden, menige inrigting tot heil der kleinen tot stand
te brengen, waar zij, zonder eene zoodanige Vereeniging, nim-
mer of zeer spade in wezen zullen geroepen kunnen wor-
den. (*) Als wij nagaan, wat in vroegere eeuwen door
verschillende Maatschappijen is en voorshands tot stand
wordt gebragt; hoe door zoodanige Vereenigingen zelfs het
(•) Wij willen er hier niet spreken van den invloed. dien zoodanige Ver-.
eenigingen kunnen uitoefenen op de geheele opvoeding der jeugd, op de stof-
felijke en zedelijke verbetering der armen in ons Vaderland enz. Die in-
vloed kan niet anders dan krachtig en zegenrijk worden.