Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 VEUEENIGl.NG VAN
veel guldens te contribueren als zij goed vinden. Ieder
gulden contributie wordt gerekend voor één aandeel in de
Vereeniging, zoodat een lid zoo veel aaudeelen in dezelve
verkrijgt, als hij guldens contribueert.
4.
Wie jaarlijks drie aandeelen contribueert, kan daarvoor
een kind van behoeftige ouders naar de Bewaarschool zen-
den, waarvoor hetzelve van den morgen tot den avond, in
de bepaalde schooluren, een jaar lang wordt verzorgd.
5.
Het staat twee of meer leden vrij, hunne aandeelen bijeen te
voegen, ten einde zich in staat te stellen, een of meer kinde-
ren ter school te kunnen zenden, zoodat b. v. drie leden, welke
elk slechts ée'n aandeel contribueren, daarvoor ée'n kind op de
Bewaarschool kunnen laten verzorgen, of zij, die b. v. voor
vier of vijf aandeelen hebben geteekend, zich met anderen
kunnen vereenigen, om de ontbrekende aandeelen te verkrij-
gen, ten einde meer dan e'e'n kind te plaatsen.
6.
Voor twaalf aandeelen kan hien een kind niet alleen een
jaar lang laten deelen in de gewone schoolm-en, maar ook
des middags in de school laten blijven eten.
7-
Voor..... aandeelen kan men een kind een jaar lang,
ook des nachts, in de Bewaarschool laten vertoeven enz. (*)
8.
De leden der Vereeniging worden in drie klassen verdeeld,
en wel:
(*) Voor nachtelijke verzorging diende men bij iedere Bewaarschool, wan-
neer hiertoe de gelegenheid geschikt kon worden gevonden, zoodanige gelde-
lijke bepalingen te maken, als de omstandigheden dit vorderen. Eene som
van tien cent zoude welligt voldoende geacht kunnen worden, om een kind
ccnen morgen en avond te voeden en cénen nacht tc bewaren.