Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VEREENIGING VAN OUDERLIJKE WELD.UJIGHEID. 5;
[Frieslands) Vereeniging van Ouderlijke Weldadigheid,
ter bewaring en opvoeding van hulpbehoe-
vende Meine kinderen.
Op dezen titel zoude men de volgende schoone w^oorden
kimnen laten volgen:
fFie een kind ontvangt in mijnen naam, die ontvangt mij.
Jezcs Chbistcs.
Het Hoofdbestuur van dezelve behoorde gevestigd te zijn
in de hoofdstad van iedere Provincie. Het oprigten van Af-
deelingen moest men in de Gemeenten zoeken te bevorderen.
Wij laten hier nu eenige bepalingen volgen, welke mis-
schien in de wetten voor zoodanige Maatschappij opgenomen
verdienen te worden.
1.
Het doel der Vereeniging bepaalt zich:
a. tot het oprigten van Bewaarscholen, zoo noodig, in
elk dorp;
h. tot het aankweeken van geschikte personen aan het
hoofd derzelve;
c. tot het aanschaffen van geschikte schoolmeubelen, het
verspreiden van leeringen, leermiddelen enz., ter bevordering
van onderwijs en opvoeding, en
d. tot de uitbreiding en aanwending der ligchamelijke en
geestelijke verzorging der kinderen, des noodig, ook bij nacht.
2.
Ieder (man of vrouw) kan lid van deze Vereeniging
worden. Daartoe zullen er jaarlijks lijsten van wege de
Directiën der Afdeelingen in de Gemeenten rondgaan, bij die
inwoners, welke nog geen lid eener Afdeeling zijn geworden.
3.
Dc leden der Vereeniging verbinden zich, jaarlijks zoo