Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
56 HULP VAN MENSCHENVRIENDEN.
de hlinden, voor de veriatenen in de gevangenhuizen, voor
de armen van geest en de behoeftigen naar het ligchaam;
de liefde werkt voort, om door het oprigten van Scholen
het Christendom verder uit te breiden en de beschaving op
alle wijzen te bevorderen; — maar boven alle instellingen
van weldadigheid mag thans met regt de Bewaarschool ge-
steld worden, die ten doel heeft aan de ligchamelijke, ver-
standelijke en zedelijke volmaking te arbeiden van de minst
beweldadigde broeders en zusters onzer landgenooten, en
de kinderkens, die onze zorg niet kunnen missen. De liefde
zal zich in het van weldadigen overvlpeijende Nederland niet
terug houden, om te arbeiden aan het ontwikkelen en vol-
maken van inrigtingen, die boven alle anderen eenen dam
kunnen opwerpen tegen de uitbreiding van den stroom van
menschelijke ellenden, welke zijnen oorsprong heeft in de
verwaarloozing van de eerste opvoeding der jeugd. Mogt
die liefde zich dan in de eerste plaats openbaren in het be-
werkstelligen van Provinciale Vereenigingen van menschen-
vrienden tot het oprigten van Bewaarscholen in steden,
vlekken en dorpen! Eendragt maakt magt; was deze niet
altijd de levensspreuk onzer voorvaderen, door welker geest
zij het moeijelijke gemakkelijk maakten? Wij willen dan, met
deze levensspreuk in het hart, hier met een paar woorden
toelichten, hoe men die vereenigingen zoude kunnen tot stand
brengen en inrigten.
Wat de benaming betreft men zoude dezelve kunnen noe-
men naar de Provinciën, waarin zij tot stand worden ge-
bragt en den titel aldus kunnen inrigten: