Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN lïET GOUVERNEMENT. Oi»
toezien, als op de Lagere Scholen, waarvan gene moeten
gerekend worden het voornaamste deel uit te maken.
De Regering behoort te waken, dat de geest dier inrig-
tingen beantwoorde aan dien der wetten op het onderwijs
en dat in dezelve niets anders worde geleerd, dan die wetten
vergunnen, opdat men er geene rigting aan geve, welke
eenmaal gevaarlijk kan worden voor den Staat.
Indien de wetten op het Lagere Onderwijs hieromtrent
te weinig vergunnen, dan dienen zij vollediger gemaakt te
worden, wanneer een Koninklijk Besluit het ontbrekende niet;
genoegzaam kan aanvullen.
2, IIulp van menschenvrienden. Vereeniging van ouder-
lijke weldadigheid. Hulp van de Burgerlijke Be-
sturen, van Predikanten, Onderwijzers
en Armbesturen. Besluit.
Terwijl wij met belangstelling de hulp van het Gouverne-
ment alzoo verbeiden opzigtelijk de bevordering dezer inrigr
tingen, mogen de menschenvrienden niet werkeloos blijven
in het streven naar middelen, om overal, waar zulks nood-
zakelijk is (en waar is dit niet het geval?) Bewaarscholen te
stichten. Menschenliefde, in den verhevensten zin van het
woord, deed deze schoone inrigtingen geboren worden. Chris-
telijke menschenliefde wordt er bij voortduring gevorderd,
om het getal derzelve te vermeerderen. De voorbeelden van
eene goedheid des harten, edelheid van bedoelingen en eener
onvermoeide werkzaamheid als die van eenen Oberlin, van
eenen Owen, van eene vrouw als Madame Millet, van
eenen Brougham, van eenen Sukingar moeten vermenig-
vuldigd worden in het weldadige Nederland! De Christe-
lijke liefde heeft hier gezorgd voor de doofstommen, voor