Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE AFDEELIPÏG.
OVER DE NOODZAKELIJKHEID VAN EENE KRACHTIGE HULP,
OM DE OPRIGTING VAN BEWAARSCHOLEN TE BEVOR-
DEREN, EN DE BESTE MIDDELEN, OM DERZEL-
VER OPRIGTING TE VERWEZENLIJKEN.
1. Hulp en ondersteuning van het Gouvernement.
Uit alles, wat wij tot dus ver van de Bewaarscholen
gezegd hebben, blijkt het, dat de oprigting derzelve eene
behoefte is, om de volksopvoeding krachtdadig te helpen
verbeteren. Deze behoefte is van eenen aard, dat zij van
dag tot dag levendiger wordt gevoeld, zoodat de hulp van
de Hooge Regering, de Plaatselijke Besturen en bovenal van
alle menschenvrienden in dezen dringend wordt gevorderd.
Wij durven dan ook hopen, dat, in de eerste plaats, de
Hooge Regering van ons land de zaak met waardigheid zal
bevorderen, gelijk de overheid van Frankrijk, Engeland,
Pruissen en de overheden van vele Duitsche Staten, haar
reeds tot voorbeeld kunnen verstrekken. Neen, wij twijfe-
len niet, of zij zal, daar haar het volle regt toekomt, zich
de Bewaarscholen even ernstig aan te trekken, als de La-
gere Scholen, ook dezer inrigtingen hare beschermde hand
en vaderlijke zorg niet langer onthouden. Zij toch heeft
vele malen getoond, dat zij hare zorgen niet alleen tot de