Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
46 DE VERHOUDING TUSSCHEN DE OPVOEDING EENER
Neen, wij moeten niet uit het oog verliezen, dat de opvoe-
ding en verzorging m eene uitmuntende Bewaarschool nimmer
het gemis van eene verstandige, moederlijke zorg geheel kan
vergoeden. — In vergelijking hiervan kan zij, op zijn Lest,
niet hooger geschat worden dan eene liefdevolle, zorgdra-
gende en verstandige dienstmaagd.
De verstandige en brave moeder alle'en is de regte ver-
zorgster en opkweekster harer kleinen. Zij kan het alle'e'n in
den vereischten geest zijn; in de Bewaarschool kan men slechts
streven naar gelijkvormigheid aan haar; doch haar gelijk
worden kan zij niet. De eerste is eene plant van God , de
tweede van den mensch; door de eerste spreekt de natuur,
door de andere grootendeels de kunst> De eerste dringt diep,
ook zonder behulp van woorden, in^het gemoed van het
kind en verhoogt en veredelt de heilige liefde in hetzelve,
doet de harten van moeder en kind ineen smelten en ont-
wikkelt een' zin, die beide geschikt maakt voor de hoogste
liefde, de liefde, die den mensch met God vereenigt, — de
tweede werkt nimmer zoo diep, zoo innig en schiet dikwijls
door gevoel en woorden te kort, om tot het doel te ge-
raken. (*)
In de daad, wie den invloed heeft leeren kennen, die eene
liefderijke en verstandige moeder op het kind uitoefent, wie
ooit het bewonderenswaardig geloof zag werken van een kind
omtrent de uitspraak eener teedere en verstandige moeder,
en waarnam den geest van liefde, gehoorzaamheid en volg-^
(*) Aan de vrouwen, zegt de Abt Lambrüschini , heeft God de kindschheid
toevertrouwd. — Te regt zegt daarom ook Bernhardt: Niets geeft eenen meer
zekeren grond voor het gebouw der volksopvoeding , dan het hart der moeder.
Wat zij plant en pleegt vergaat nimmer.
Das heimliche häusliche Wort, das die Muther ihren Kindern sagt, wird nicht
vernommen von der Zeit, aber wie in Schullgewolben wird es am dem fernen
Ende laut und \on der Nachwelt gehört. Zoo spreekt Jean Padl.