Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÜIT DE HOOGERE STANDEN NIET NOODZAKELIJK? 45
die ook in de hutten der armen levensvreugde strooit, ook
den armen mensch zegen op zijnen arbeid schenkt, ^ijn lijden
verzacht, diep geslagen -wonden heelt en ook het soberste
maal welsmakend maakt; maar die bovenal de harten der
ouders heiligt en hun leert, het kind te beschouwen als een
heilig pand der Godheid, 't welk al hunne zorgen behoeft,
om voor Hem, die het hun leende, opgevoed te worden.
Zorgeloosheid en onkunde in het vak van opvoeding maken
alzoo het bestaan van welingerigte Bewaarscholen ook voor
sommige ouders uit de hoogere standen nuttig en zelfs nood-
zakelijk. Ja, wij zouden te kort doen aan de waarheid,
wanneer wij zulks te dezer plaats verzwegen. Wij achten
het echter niet noodzakelijk, hier afzonderlijk over de inrig-
ting derzelve te sprelyjn, daar wij, in den regel, alles wat wij
aanmerkten omtrént de Bewaarscholen voor de meest behoef-
tige volksklassen ook, zoo veel zulks noodig mag worden
gerekend, kunnen toepassen op die voor kinderen uit de hoo-
gere standen.
1. Be verhouding tussehen de opvoeding eener Bewaar-
school en die van het Huisgezin.
«
Na al het aangevoerde opzigtelijk den geest en de strek-
king eener goede Bewaarschool zoude men ligtelijk geleid
worden te vragen: of wij dan de huiselijke opvoeding hier
niet te veel beneden die van eene goede Bewaarschool stel-
len ? Wij dienen hierop te antwoorden, dat, hoezeer wij de
oprigting van Bewaarscholen vurig wenschen voor kinderen,
welke te huis of verwaarloosd of gebrekkig worden opge-
voed, wij nogtans hier betuigen moeten, dat wij dezelve,
hoe voortreffelijk zij ook mogen ingerigt zijn, nog al-
tijd ver beneden eene goede huiselijke opvoeding stellen.