Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 ZIJN DE BEWAARSCH. VOOR SOMMIGE KINDEREN
in de teederste kindschheid verbittert. Zijn bovendien ook
niet, vragen wij verder, de beslommeringen veler huisgezin-
nen van eenen aard, dat zij vader en moeder beiden belet-
ten, om in al de behoeften der kinderen getrouwelijk te voor-
zien, hoe gaarne men dit anders ook wilde? Worden bovendien
niet duizende kinderen wegens gebrek aan kennis van en ge-
schiktheid voor het werk der opvoeding, naar ligchaam en
geest door sommige ouders geheel bedorven? Waarom toch
leveren vele huisgezinnen, tot de hoogere standen behooren-
de, zoo dikwijls voor het minst ballasten voor de mensche-
lijke zamenleving, die den ouders de kroon van het hoofd ruk-
ken? ,.,, Ook deze ouders hebben hunne kinderen wel lief,
maar verdient deze liefde wel altijd eene verstandige liefde
genoemd te worden? Bederft zij dikwijls niet meer, dan zij
goed maakt, omdat zij meestal ontaart in zwakke toegevend-
heid, die het krachtigste voedsel geeft aan gebreken van al-
lerlei aard, en aan neigingen, die met ernst en waardigheid
onderdrukt moesten worden? Is zij niet dikwijls eene liefde,
Äe het arme kind opvoedt tot een verwijfd en verteederd
w^zen naar ziel en ligchaam, op den duur onbruikbaar voor
de zamenleving, waarin men met waardigheid en bracht moet
kurjien handelen, om tot geluk van zich zeiven en anderen
werkzaam te kunnen zijn? Is zij ook niet dikwijls eene kweek-
ster van balsturigheid, trotschheid, onmedogendlieid, hui-
chehrij, zelfzucht, enz. enz. die het kind van lieverlede ma-
ken tot een plaag van de ondergeschikten, tot booswichten,
die «erst met de liefde der ouders, naderhand met de ge-
heele menschheid spotten? o, konden wij op al deze vra-
gen een gunstig antwoord geven! Ach het wordt immers
dagelijks bewaarheid, dat er ook in sommige huishoudingen
van de hoogere standen gebrek bestaat aan eene verstandige
liefde, aan eene liefde, zoo als wij haar straks schetsten.