Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
UIT DE HOOGERE STANDEN NIET NOODZAKELIJK? 4.5
in en door liet gelnk hunner kinderen de hoogste levens-
vreugde zoeken?
Kinderen vorderen onophoudelijk toezigt en waakzaamheid,
nu voor het ligchaam, dan voor de ziel. Het opvoeden mag
tij hen nimmer stil staan; het oog mag niet rusten; met
liefde en verstand moet het steeds waken over hetzelve.
Kan men dit van dienstboden verwachten? Dat indringen
in het kinderlijk gemoed; dat uitvorschen der innerlijke nei-
gingen; dat afwenden van het kwade; dat rigten van het
goede; dat opwekken van kracht en leven tot handelen; dat
heiligen en beschermen van het eigendommelijk goede in ie-
der kind; dat beheerschen van het geheele kind door liefde;
kan dat het werk van kindermeisjes of gewone dienstmeiden
zijn, wier eigene opvoeding dikwijls zoo ruw en gebrekkig
was?
Maar hoe zouden zij ook goede moeders kunnen zijn, die
welligt in hare eerste kinderjaren de beschermende en voéden-
de liefde eener waarachtige moeder moesten missen ? Het moe-
derhart toch moet reeds in de eerste kinderjaren gevormd
worden. Zonder goede zaden ontvangt men geene goede vrucljt-
boomen---Reeds in de eerste kinderjaren moet men
arbeiden aan het aankweeken van goede vaders en itoe-
ders.---Maar nog meer. —
Nog zij het ons veroorloofd te vragen: Wordt er niet al
te dikwijls bij vele moeders uit de hoogere standen eene
zucht naar uithuizigheid, naar vermaken, naar gezelschappen
aangetroifen, die voldaan wordt door de opoffering harer
verhevenste en belangrijkste werkzaamheid, welke haar door
de Godheid zelve is opgelegd ? Ach! dat het zoo zijn moet,
dat vele moeders bestendig en soms halve nachten aan het
vermaak wijden der wereld, en hare kinderen aan eene stief-
moederlijke zorg overgeven, die hun leven reeds zoo dikwijls