Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
TOT DE LAGEEE SCHOLEN. 4l
de kinderwereld, en welke verschijnselen hieromtrent deze of
gene Bewaarschool al meer heeft opgeleverd, die, naar ons
inzien, tot het gebied der Lagere School behooren, eene nadee-
lige strekking hebben voor de verstandelijke en ligchamelijke
vorming der kleinen. Niet alleen omdat men hierdoor zeer
ligt de verstandelijke vermogens te veel werkzaamheid ver-
schaft, te krachtig ontwikkelt, maar ook ligtelijk eene ver-
keerde rigting geeft aan de opvoeding, daar men zoodanige
methode zeer moeijelijk kan volgen zonder den teederen geest
op te offerenaan de verderfelijke zucht, om met veelweterij
te pronken; en het kind in 't vervolg voor den ligchamelij-
ken arbeid ongeschikt te maken, tot groot nadeel van de
zamenleving. Doch op dit punt komen wij weder terug
bij de behandeling van de leerstof van het onderwijs op
Bewaarscholen. Wij willen hier alleen opmerkzaam gemaakt
hebben op het groote voordeel, dat het spelend — vrolijk,
kinderlijk — leeren van de beginselen der lees-, schrijf-,
reken-, teekenkunst en wat dies meer zij, op de Bewaar-
school kan opleveren voor de vorming der kinderen en
hunne voorbereiding voor de Lagere Scholen. Werktuigelijk
leert het kind reeds vroeg gehoorzaam aan de bevelen der
ouders te zijn; werktuigelijk leert het reeds vroeg bidden, de
deugd navolgen, en de ondeugd vermijden; naderhand leert
het dit alles uit gevoel van pligt doen, wanneer het rijp
is geworden, om de rede als leidsvrouw te kunnen volgen:
zoo ook met het onderwijs in de beginselen van het lezen,
schrijven enz. op de Bewaarschool. Wie nogtans het onderwijs
daarin wil beoordeelen naar de verschrikkelijk vervelende
spel- cn leesboeken die men nog op vele plaatsen aantreft,
en de drooge methoden, die men hier en daar bij hetschrijf-
cn rekenonderrigt volgt, die moge regt hebben te bidden, dat
men de kleinen op de Bewaarschool toch daarvoor behoede!