Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZORG OMTRENT DE VOORBEREIDING ENZ. 3/
met zijnen geest werkzaam zijn en zijne handen daartoe dienst-
baar maken, het wil alles aanvatten en onderzoeken. Gaarne
tracht hetzelve door de vingeren de beelden, die de ziel
door het aanschouwingsvermogen heeft verkregen, ander-
maal zigtbaar voor oogen te stellen; waarom hetzelve dan
ook zoo gaarne bezig is met het maken van figuren in zand,
op lei of papier; het bouwt daarom zoo gaarne huisjes,
graaft slooten, werpt wallen op, maakt molens, wagens, al
heeft het daartoe ook geen ander stof, dan wortelen, knol-
len, appels, of zoo iets. De opvoeder make zich deze aan-
drift ten nutte, en niets is gemakkelijker, dan het kind daar-
henen te leiden, dat het even gaarne letters nabootst als
andere dingen. Zoo kan het ongevoelig de beginselen der
schrijfkunst leeren; maar men vermoeije hoofd en handjes
daarbij niet, door langdurige oefeningen of door het kind te
dwingen, om spoedig het gebrekkige te verbeteren.
Zoo ook met het rekenen, teekenen enz. In dit alles kan
het kind reeds op de Bewaarschool geoefend worden tot groot
nut van zijne verdere vorming en zonder nadeel van zijne
ligchamelijke, verstandelijke of zedelijke vorming. Wij ho-
pen dit op zijne plaats te bewijzen. Veeleer kan echter het be-
palen van der kinderen aandacht bij het benoemen en verklaren
van verschillende lijnen, van hoeken, (waterpaslijnen, schuin-
sche lijnen, loodlijnen, golfsgewijze lijnen, bogen, regte hoeken,
stompe hoeken, scherpe hoeken enz. enz.) en het aanwijzen en
onderscheiden derzelve aan voorwerpen; het benoemen en aan-
wijzen van het kenmerkende van verschillende zaderijen; het
beschouwen van den cubus en andere meetkundige voorwerpen;
het uitvorsclien van oorzaak en uitwerksel, van verschil en over-
eenkomst ; het bepalen bij afgetrokkene woordverklaringen; bij
het onderscheiden van verschillende nuances der hoofdkleuren;
het uitleggen der prentverbeeldingen buiten het gebied van