Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
Tot de schoonste inrigtingen van weldadigheid onzer eeuw
behooren ongetwijfeld de Bewaarscholen, inzonderheid voor
kinderen uit de meest behoeftige volksklasse, waarbij de
beschaving nog zoo veel te wenschen overlaat. Deze kweek-
plaatsen voor de teedere planten der menschheid geven toch
het vertroostend uitzigt, meer dan eenige andere welda-
dige inrigting, dat door dezelve bij voortduring krachtig
kan gewerkt worden op de zedelijke verheffing van nage-
noeg de helft der bevolking, wanneer zij in het licht treden
en verschijnen als opvoedingsgestichten, die door den geest
der liejde op de veredeling van het gemoed en de ver-
standelijke verheffing van ouders en kinderen werken. En
niet alleen hierop, maar mede kunnen zij gezegend werken
op de vermindering van armoede en ellende; want het is
eene vaste waarheid, -»dat eehte beschaving, zedelijke ver-
edeling (zij worden in scholen en huisgezinnen gekweekt),
die aan 'ä menschen denken, spreken en handelen, zoowel
in zijn bijzonder als openbaar leven, eene hoogere rigting