Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
TOT DE LAGERE SCHOLEN. Sg
der kunst. Door het hooren spreken, de neiging om na te
volgen, na te bootsen, en de behoefte, om zijne gedachten
uit te drukken, om te moeten spreken, komt hetzelve onge-
merkt tot het doel, leert het zijne gedachten, zelfs op eene
verwonderlijk gemakkelijke wijze, binnen slechts weinige
jaren uitdrukken. Ja, men weet zelfs bij ondervinding, dat
een kind van vier of jaren, op deze wijze, binnen een
jaar tijds zijne gedachten in eene vreemde taal kan leeren
mededeelen. Het is de natuur, welke deze verwonderlijke
vruchten, zonder geestinspanning of vermoeijenis, verschaft.
Zoo ook kan men, zonder den geest te vermoeijen, het kind
leeren, de gezigtspraak — 't schrift — tot de geJioorspraak
— lezen — over te brengen. Het komt er slechts op aan,
dat men hier behoorlijk tot het kind neder te dalen en partij
wete te trekken van de jaren, waarin het aanschouwings-
vermogen der kleinen zoo uitermate geschikt is, om duizende
voorstellingen, zonder inspanning, door de zintuigen op te
nemen, en het geheugen dezelve zoo gemakkelijk kan behou-
den en bewaren tot eene nadere bearbeiding van den geest.
Ook kan men hier van de regelen der kunst op eene wijze ge-
bruik maken, dat men van het aanschouwingsvermogen de
meeste vruchten plukt, zonder hetzelve te overspannen, noch
het geheugen te zeer te vermoeijen, en het denkvermogen
lot te veel werkzaamheid aan te zetten, door straf, prikke-
ling van eergevoel, door geschenken enz. De kunst volge
slechts de natuur. Spreekt een kind gebrekliig, hapert het,
om een of ander woord behoorlijk uit te spreken, men spreke
het beter voor en zorge slechts, dat alles hierbij spelende
toega. Helpt het voorbeeld nu niet, welligt morgen of eeni-
ge dagen of weken daarna ziet men door de natuur te weeg
gebragt, wat men door de kunst beoogde.
Zijn instinct volgende, wil het kind gaarne bij voortduring