Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZORG OMTRENT DE VOORBEREIDING ENZ. 3/
onderwijzen. Wij zijn althans van gevoelen, dat de klei-
nen, in den regel, van af hun vierde jaar, daarin kunnen
beginnen te deelen. Wij zeggen: in den regel, ziekelijke en
achterlijke kleinen blijven daarvan uitgesloten.
Deze of gene lezer zal zich hier vermoedelijk niet kunnen
weerhouden, om zijne verwondering te kennen te geven,
dat wij de Bewaarscholen niet alleen als speelscholen, zoo
als men die wel eens noemt, maar ook mede als leerscholen
willen gebezigd hebben. Wij herhalen het echter hier,
(wat wij elders zeiden) (*) dat wij ijveren tegen den verdwaas-
den geest dezer eeuw, volgens welken men ook de opvoe-
ding der kinderen wil onderworpen hebben aan de vermin-
dering van kosten en tijd, die de geest der volken thans
omtrent alle ligchamelijke werkzaamheden vordert, zoodat
men ook hier wil gestreefd hehhen ■aaia.vverkorting, versnel-
ling, verandering — (naar eenen vroegen dood?) — Ja,
wij keuren het zeer af, dat men het kind reeds op de Be-
waarscholen wil gewennen aan inspanningen van den geest,
die tot eene spoedige afmatting der geestvermogens leidt (f)
en tot sloping van het geheele ligchaam.
Er zijn twee wegen bij het onderwijs op de Bewaarscholen
in te slaan, die, ieder afzonderlijk bewandeld wordende, nim-
mer tot een gewenscht doel leiden, immer uitloopen op mis-
lukking, doch beide, met wijsheid gevolgd, tot het regte
doel voeren; zij zijn die der natuur en der kunst. De na-
tuur beschouwe men als eene teregtwijzende, liefdevolle moe-
der, de kunst, als eene verstandige dienstmaagd als eene
helpster.
Het kind leert spreken, zonder opzettelijk onderwijs, zon-
(*) Praktische Handleiding voor de Gvraiiastiek.
(•{•) Zie : Praktische Handleiding voor het eerste Onderwijs.