Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZORG OMTRENT DE VOORBEREIDING ENZ. 3/
ren onderscheiden en beoordeelen en is bovendien aan tucht
en orde gewoon geworden. In den regel zijn er twee jaren,
noodig, om den kinderen op de Lagere Scholen de aller-
eerste beginselen van het lezen, schrijven en rekenen te lee-
ren, en dan wordt er bovendien nog zoo veel gevorderd
tot ontwikkeling der verstandelijke vermogens en tot vorming
des harten, waaraan op menige Lagere School niet genoeg
wordt gedacht, dat wij hier rond weg moeten verklaren,
dat de kostelijkste kinderjaren in de meeste scholen alleen
worden besteed — en in sommige gevallen alleen kunnen
besteed worden — om slechts het werktuigelijke gedeelte dier
kunsten te leeren.
Welk een tijdverlies!... hoe treurig!... Tot dus ver
wordt er op de Lagere Scholen, en het kan wel niet anders
wegens derzelver inrigting, het minst eene behoorlijke op-
voedkundige zorg gedragen voor de leerlingen der eerste klasse.
Deze verdient echter de meeste zorg. De tijd wordt er meest-
al met wat spellen en lezen, en op de leitjes (in alle scho-
len worden deze niet eens aangetroffen) te schrijven of zoo
iets doorgebragt: dit werk kan, zegt men, een jongen, die
goed met de kinderen kan omgaan, wel afdoen. Als of ieder
die wat vrolijk en aangenaam met de kinderen kan praten,
ook tevens een goed Ondenvijzer en Opvoeder ware!! Zoo
kan men bij deze leerlingen geenen goeden grond leggen,
waarop het verdere onderwijs kan gebouwd worden.
Zoo lang er op vele lagere scholen niet meer en geen
beter zorg voor de leerlingen der eerste klasse kan worden
besteed, zoo lang moeten wij met te meer ernst aandringen
op de hulp der Bewaarscholen en derzelver uitbreiding.
Indien de kleinen tot hun vijfde, zesde of zevende jaar
de Bewaarschool bezoeken, kan men op dezelve ook de aller-
eerste beginselen der lees-, schrijf-, rekenkunst enz. doen
i r'fiiffi ' —