Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
54 HET AANKWEKKEN VAN
Londen zien, die voor het onderwijs, dat zij verlangden, hare
diensten als helpsters gaarne aan dezelve zouden willen wijden.
Voor leerzame meisjes ware welligt de tijd van drie maan-
den voldoende, om de noodige geschiktheid te erlangen, van
met kinderen te kunnen omgaan. Na daarvan de noodige be-
wijzen gegeven te hebben, moest de Directie der Bewaar-
school aan dezelve een getuigschrift aangaande het gedrag
en de noodige geschiktheid afgeven, dat voor haar tot aan-
beveling konde verstrekken, om spoedig eene dienst te erlangen.
Vele meisjes zullen echter om verschillende redenen niet
altijd een vierendeel jaars of meer tijd achtereen kunnen be-
steden tot het geregeld bezoeken der Bewaarschool; om der-
gelijke in dezen te gemoet te komen, en ook die ouders,
welke een kindermeisje gaarne een paar uren van den dag
op de Bewaarschool zagen, ten einde haar meer geschikt te
doen worden voor hare werkzaamheden, konde men iede-
ren dag gelegenheid daartoe verschaffen, onder betaling van
eene kleine som ten voordeele van het schoolfonds.
Hierdoor zoude men niet alleen veel goeds uit de Bewaar-
school overbrengen in de huisgezinnen, en de huiselijke
opvoeding merkelijk verbeteren, maar tevens ook tot bevorde-
ring van het waarachtig geluk der bedoelde meisjes werk-
zaam zijn, daar dezelve hierdoor veel geschikter zouden wor-
den, om eenmaal zelve als huismoeders werkzaam te zijn,
en dan ook weer voordeelig op anderen kunnen werken.
O, hoe veel goeds kan ook eene Bewaarschool hieromtrent
stichten! ware het, dat men overal het gewigt der zaak
slechts naar waarde gevoelde!
Is er nu aan eene Bewaarschool eene zoodanige kweek-
school van kindermeisjes, kindermeiden of bonnes verbonden,
lioe vruchtbaar zal dezelve dan ook kunnen worden voor de
Bewaarschool zelve,' omdat men hierdoor in de gelegenheid