Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET AANKWEKKEN VAN KINDERMEISJES (ßONNES.) 33
beschaving, die zoo noodig voor hare gewigtige betrek-
king is!
Waar zouden zij die ook, in den regel, hebben opgedaan?
Maar wat nog meer in de oogen springt, hoe weinige treft
men onder dezelve aan, berekend om ook voor der kleinen
hart en verstand heilzaam te waken; hen in den gewigtig-
sten leeftijd te hoeden voor kwade voorbeelden, en te gewen-
nen aan alles, wat voordeelig kan werken op de vorming van
een goed karakter. Konden nu alle moeders hare dienst-
boden bekwamen, beschaven, inlichten en teregtwijzen; ont-
brak het haar hiertoe niet al te dikwijls aan lust, tijd of
krachten: men zoude dezelve dan eindelijk nog eenigermate
beter voor het werk zien gevormd; doch aan het laatste ha-
pert het veelal nog meer dan aan het eerste. Zoo lang dit
voortduurt, zoo lang zal men ook nog duchtige redenen heb-
ben tot klagten over eene doelmatige huiselijke opvoeding
der kinderen in hunne eerste levensjaren. Veel kan ook hier de
Bewaarschool doen, om de gebreken te helpen wegnemen.
Hoe gemakkelijk valt het aan deze scholen de gelegenheid
open te stellen, om kindermeisjes praktisch te leeren, lioe zij
met kinderen dienen om te gaan; hoe gemakkelijk zoude het
zijn, daarbij nog eenige theorie te voegen, welke het hoe
cn waarom van de belangrijkste regelen voor eene goede
opvoeding doelmatig verklaart? Zoo konden de ouders,
welke belang stelden in het bezit van geschikte kinder-
meisjes, zich daartoe bij de Bestuurders eener Bewaar-
school vervoegen, wanneer men daaraan eene soort van
kweekschool voor kindermeisjes had verbonden, die men den
toegang tot dezelve altijd gratis moest verleenen. Daar zul-
ke meisjes — kweekelingen — altijd op hooger loon en rui-
mer aanbeveling dan andere aanspraak konden maken, zou-
de men welligt altijd een genoegzaam getal aan de school ver-
5