Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
52 ZORG VOOR DE VERBET. DER HUISELIJKÉ OPVOEDING,
de Ouders der kinderen, en krachtdadig medewerken, om
de volksopvoeding juist daar te helpen verbeteren, waar de
behoefte hieromtrent het krachtigst spreekt.
i. Het aankweehen van kindermeisjes (bonnes.)
Het is een treurig verschijnsel in ons Vaderland, dat daar-
in tot dus ver weinig is gedaan ter bevordering der huise-
lijke opvoeding. Men heeft sinds meer dan een vierde eeuw
met kracht gewerkt aan de verbetering der Schoolopvoeding
en onzes inziens, het Huis te veel over het hoofd gezien.
Moeten Huis en School dan niet te zamen werken als de
opvoeding der kinderen eenigzins zal gelukken? Wij voer-
den dit punt reeds op bladz. 16 aan en behoeven er hier niets
meer van te zeggen, daar ieder denkende als van zelve zal
gevoelen, dat alle moeite, die men in de scholen aanwendt
om de kinderen behoorlijk op te voeden, slechts geringe
vruchten oplevert, wanneer het Huis niet helpt arbeiden,
om het goede doel der School bevorderlijk te zijn.
Hier te gewagen van al de middelen, welke, onzes inziens,
kunnen dienstig geacht worden, om de huiselijke opvoeding
in een naauw verband te brengen met de schoolopvoeding,
gedoogt ons bestek niet. Slechts tot een enkel punt willen
wij de aandacht der lezers bepalen, 't welk inzonderheid door
de Bewaarschool kan bevorderd worden. Wij bedoelen de
vorming van geschikte kindermeisjes, kindermeiden of zoo-
genoemde bonnes.
Het gebruik van dezelve is vooral in ons Vadei-land me-
nigvuldig. Van de hoogste standen tot den lageren burger-
stand worden dezelve gebruikt. Bijna algemeen genomen
wordende uit de lagere standen, ontbreekt het bijna alle
aan genoegzame uiterlijke en nog veel meer aan innerlijke
ittii
J