Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER HUISELIJKE OPVOEDING. 5l
gaan. Bij zulke gelegenheden moest er altijd een goed
woord tot onderrigt en opwekking van belangstelling in de
Bewaarschool en het lot der kleinen door een der Directeu-
ren gesproken worden.
Men zoude daartoe nu en dan zelfs een paar uren van
den Zondag kunnen besteden; omdat de meeste Ouders als-
dan vrij kunnen beschikken over den tijd en men bovendien
dien dag ook niet nuttiger kan besteden, dan door hen ge-
schikter te maken voor hun ^ewigtig werk. Waar zoude
men krachtiger kunnen werken op het gemoed van behoefti-
ge Ouders dan in eene Bewaarschool?
Hier grijpt alles het Ouderhart aan. Een kinderlied, één
vriendelijk woord tot heil van vader, moeder en kind, ééne
huiselijke teregtwijzing helpt hier meer dan vele bezoeken
in de Godshuizen. Maar men moet dan ook die schoolbe-
zoeken geheel inrigten naar de behoeften dier ouders, ten
einde Tien te beter opmerkzaam te maken op alles, wat tot
het bevorderen van hunner kinderen geluk kan dienen, en
voorts strekken kan, om hun betere inzigten te doen erlan-
gen omtrent het werk der opvoeding.
Om deze schoolbezoeken eenig aanzien te geven, moesten
zij telkens, zoo als wij even zeiden, bijgewoond en mede be-
stuurd worden door een paar verzorgers (Directeuren) en ver-
zorgsters (Directrices) der school. Met gezang en gebed
moesten zij begonnen, door het zingen van lieve versjes af-
gewisseld en met eene dankzegging geeindigd worden.
Ook bij gelegenheid van enkele schoolfeesten, behoorde men
den Ouders de gelegenheid te verschaffen, om in de gods-
dienstige vreugde der kleinen, of in hunne vrolijke kinderspe-
len te kunnen deelen, als daar zijn: Christenfeesten, verjaar-
feesten, volksfeesten enz. Gewis, ook hierdoor zouden de Be-
waarscholen steeds meer en meer kweekscholen worden voor