Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZORG VOOR DE VERBET. DER HUISELIJKE OPVOEDING. 2g
h. Zorg voor de verbetering der huiselijke
opvoeding.
Bovendien dient der Bewaarscholen de zorg opgedragen
te worden, om te werken op de verbetering der huiselijke
opvoeding. Er is, in ons oog, daartoe geen doelmatiger en
krachtiger middel te vinden, dan de Bewaarschool. Daar-
voor kunnen zij de schoonste, de meest levenwekkende
voorbeelden zijn, en meer doen dan de edelste vriend of
vriendin der armen door woordvermaning of raad kan uit-
werken, al sprak men ook de taal der engelen. Hier geldt
bovenal: Leeringen wekken, maar voorbeelden trekken. Ze-
genrijk moet thans reeds eene welingerigte Bewaarschool wer-
ken op de verbetering der huiselijke opvoeding. De betere
toon van beschaving in het spreken, de aangewakkerde zucht
tot werkzaamheid, tot gehoorzaamheid, zindelijkheid en orde;
de lieve godsdienstige en zedelijke liedjes, de verstaanbare
en hartelijke gebeden en dankzeggingen, waarmede de klei-
nen te huis komen, kunnen alleen zonder uitwerking blijven
bij ouders, welke alle godsdienstig en zedelijk gevoel hebben
verloren en geheel zijn verdierlijkt, — en zoo diep zijn slechts
enkelen gezonken. Ook in het hart der meest zedelooze ou-
ders blijft nog altijd een vonkje glimmen voor deugd en
godsvrucht, dat door een kindermondje aangeblazen, zich
ras kan ontwikkelen tot eene vlam, die licht en warmte om
zich heen verspreidt en een hooger geestelijk leven opwekt.
En wat oefent grooter vermogen op het hart van eene moeder
uit — o heilzame, goddelijke kracht! — dan het hart van
een goed kind? Het kinderhart kneedt ook een ruw gemoed
als was; het kindermondje kust zelfs de rimpels van zorg
cn kommer voor eene wijle, ook van het voorhoofd der
meest bedrukte ouders; het trekt den geheelen mensch tot zich,