Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
i;

NIERSTRASZ Jr., fJ. L.) Frans Naereboiit. Tweede drnlc,
met portret, door Velgn, gr. 8° ......./ 1,80
OLING, (LUCAS) Rekenkundige voorstellen, ontleend uit de
natuur-, starre-en zeevaartkunde, aardrijks-, land-, plaats-
en volksbeschriiviug, bijzonder die van ons Vaderland, met
toepassing op de geschiedenissen, kunsten en wetenschapjien,
ter meerdere nitbieiding van algemeen nuttige kundigheden.
Vier stukjes, kl. 8°............> 1,60
ONDERWIJS ill den Christelijken Godsdienst voor protestanten.
kl. 8»................./ 0,20
OOSTKAMP, (J. k.) de merkwaardigste Nederlandsche Zeerei-
zen, sedert den jare 1594. Voor de Vaderlandsche Jeugd.
Twee deelen, ;met platen, kl. 8°......./ 4,80
PALM, (J. H. van der] Verhandelingen, Redevoeringen en
Losse Geschriften. Vijfde deel . ......./ 3,60
Deze bundel bevat, ouder anderen, de merkwaardige en voor Onder-
wijzers en Opvoedkundigen zoo belangrijke Redevoering en Aanspraken
van vAN nER Palm ak Agent van Opvoeding, en is onder den titel Ver-
spreide Verhandelingen, Redevoeringen m Losse Geschrifien ook af-
zonderlijk verkrijgbaar.
RAMON DE LA SAGRA, Reis door Nederland en Be]gie,met
toepassing op bet Lager Onderwijs , de instellingen van liefda-
digheid en de gevangenissen in die beide landen. Twee dee-
len, gr. 8» ... ............. / 6,00
SALTZMAN; (C G.j de Hemel op Aarde, Derde verbeterde
druk, met gegraveerden titel en vignet, gr. 8° • • f 3,00
SCHOPPE geb, WEISSE, (AMALIA) Adelina en Augusta,
£en verhaal voor Meisjes. Ingebonden in moiré verguld op
snêe................../ 1,80
SURINGAR, (W. H.) Redevoering voor en over Neèrlands Jon-
gelingschap , gr. 8".............f 0,50
______ Herinneringen en Wenken ter onderhou"
ding van het geleerde, voor jongelieden; welke de scholen
verlaten hebben. Acht stukjes, kl. 8°...../ 6,60
TOLLENS , Cz., (H.J Liedjes, van Claudius. Met vignetten ,
gr, 8».....•. . . . .......f 3,90
------- Gedichten. Twee dl., poslforni. / 3,00
—--Romancen, Balladen en Legenden. Post-
formaat . . ,.............• / 1,50
----——■ De Overwintering der Hollanders op
Nova Zenibla. Prachtuitgave, met fraaije platen en vignet-
ten ..................f 3,90
- ld. in extra bd. verguld op snêe f 5,50
UREN toegewijd aan de hoogste belangen des levens, voor jeug-
dige Christenen, Voorafgegaan door een Dichtstuk van W. H.
Tfarnsinch Bz. Naar liet Hoogduitsch, gr. 8° . . f 3,00
YPEIJ , {k.) Doctor en Hoo^leeraar der Godgeleerdheid te
■ Groningen, Bijbelsche Gescbiedenis, Een leerboek. Tweede
vermeerderde en verbeterde- uitgave, kl. 12" . . . ƒ 1,40