Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJ DEN UITGEVER DEZES:
BILDERDIJK, (Mr. W.) Nederd. Spraakleer, gr. 8» f 5,75
__ Woordenb. v. d.Spelling, gr. 8» ƒ 2,40
I. Aanmerkingen op Huideko-pers proeve
van Taal- en Dichtkunde gr. 8°......./ 1,80
Begins, d. Woordvorsching, gr. 8° f 1,25
' BOSSCH\, fProf. J.j Neêrlands Heldendaden te Land, van de
vroegste tijden af tot in onze da^^en. 30" Aflevering. Bevattende
de Veldtogt naar Rusland. Bij 'inteekening . ... f 0,40
Met nog een twee- of drietal afleveringen zal dit hoogstbelangrijk Werk
j kompleet zijn. Door den onlangs volbragten herdruk van het Eerste
Deel is het geheel wederom verkrijgbaar.
3 BOUILLIJ, merkwaardigheden uit bet leven van beroemde
j Lelterkiuidigen. Twee deelen, met platen . . . . / 3,60
i BOXMAN, (Mr. A.) Proeve over de beste inrigting van het
onderwijs voor de geringe standen......./ 1,10
i JBIBEN, (D». A.) Handwijzer op den Kruisweg des Levens , voor
> Jongelingen en Meisjes, bij hunne naderende intrede in de
wereld Vrij bewerkt naar bet Hoogduitscb van Dr. M. B.
tP'agnitz, Twee deelen.........../ 3,60
i GESCHENK eener biiisvrouw aan eene jonge dienstmaagd, be-
f slaande in vriendschappelijke raadgevingen en ware Geschiede-
nissen. Naar het Engelsch, met een aanprijzend Voorberigt
van D». /r: Goede, kl. 8»........../ 0,90
HALE'S , (M.j leven en brieven aan zijne kindei-en , benevens de
verantwoording eens-Christens wegens zijn gehouden rentmees-
terschap. Naar de derde Engelsch'e uitgave, kl. 8° . f 1,20
JONGENS! WAT ZAL ER gWeELD WORDEN? Hand-
boekje voor knapen bij hunne onderlinge spelen en oefeningen.
Met houtsnéeplaatjes cn figuren. In karton . ... f 1,50
JUDA, of de lotgevallen van een scboothondje. Een boekje voor
kinderen en jongelieden. Naar het Engelsch, kl. 8° f 0,75
KLEINE PLIGTEN voor kinderen en jongelipden, voorgesteld
in onderhoudende verhalen. Naar bet Hoogduitscb, met pla-
ten , kl. 8»................f 1,80
MEERTEN, geb. SCHILPEROORT, (A. B.-van) ra.idgevingen
aan jongelieden, bij het verlaten van de scholen of weeshui-
zen, en hunne intrede in de wereld. Met een plaatje, ge-
graveerd door P. Veiyn, kl. 8°.......f 1,50
MULLER, (Dr. J. N.j Deugdenspiegel, of pligten der kinderen
iegens hunne ouders, met voorbeelden uit de geschiedenis opge-
helderde Naar het Hoogduilsch door D». M. Marlens / 0,80
--1-----Zedenspiegel voor Dienstboden, of edele
trekken nit het leven van brave Dienstboden. Naar bet Hoog-
duitsch door D». M. Martens......../ O,§3