Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZORG VOOR KLEEDING, 25
ste dragt; doch zij is in eene Bewaarschool, die gewoon-
lijk van eene houten vloer is voorzien en moet voorzien
zijn, onverdragelijk voor het gehoor, hinderlijk aan het
handhaven der orde en vooral lastig hij het onderwijs. De
Onderwijzers moeten er tegen inschreeuwfin, willen zij, on-
der het spelen, verstaan worden; de kinderen gewennen
zich, door al dat geraas, aan een hatelijk geschreeuw, dat
onaangenaam werkt op alles wat er in zoodanige school ter
bevordering der zedelijkheid wordt gedaan en de lust der
Onderwijzers of Onderwijzeressen onwillekeurig verdooft. De
klompendragt diende uit de Bewaarschool geweerd te wor-
den; maar hoe zoude zulks mogelijk zgn? De zaak is hoogst
moeijelijk, zoo moeijelijk als noodzakelijk.
Elders, binnen Leeuwarden, heeft men voor de kleinen,
tot gebruik in de school, eens eggen pantoffeltjes aan-
geschaft, welke aangetrokken moesten worden, zoodra de
kleinen in de school kwamen; doch men verzekerde mij al-
daar, dat dezelve te spoedig verslijten en te veel kosten
veroorzaakten, waarom men ze thans ongebruikt laat. Ook
in deze voortreffelijke Bewaarschool was het geklos der klom-
pen zeer hinderlijk.
Op andere plaatsen troffen wij een zeer gemengd gebruik
van schoenen, sloffen en klompen aan: doch dit nam het
onaangename en schadelijke van het klompen-geraas geenszins
weg, waar men de lieve kleinen niet veroordeelde, om meer
te zitten, dan voegzaam is.
Wat de Bewaarschool betreft voor de kleinen uit den
meer gegoeden burgerstand, hieromtrent kan men bepalen,
indien zulks al noodig mogte zijn, dat daarin het dragen
van klompjes in geen geval wordt vergund. De middelen
ter verwarming van voeten in den winter enz., Avelke wij
op zijnen tijd zullen opgeven, mogen deze bepaling in alle