Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
IV INHOUD. i
i
JÊ-chfêfe Afdeeling^ \
Bladz.
OVER HET OPVOEDKUNDIG ONDERWIJS, HET AANSCHOUWE-
LIJK ONDERWIJS; OVER LEERWIJZE, LEERGANG, LEER- t
VORM , LEERTOON EN LEERMIDDELEN. |
1. Opvoedkundig onderwijs........... . . 197. '
2. Aanschouwelijk onderwijs.............198. ^
a. Wat men door aanschouwelijk onderwijs verstaan moet • . . 199. *
b. De gevolgen van het aanschouwelijk onderwijs......204.
c. De voornaamste punten, welke men bij het geven van aanschou-
welijk onderwijs moet in 't oog houden, als het de gewenschte ^
gevolgen zal opleveren . .............210.
5. De leerwijze .................217.
0. De leergang.................218.
h. De leervorm.................218.
c. De leertoon.................222. ;
d. Leermiddelen ................ 225.
JUfegende Afdeeling»
STOF VOOR VERSTANDSOEFENINGEN. ORDE DER BEHANDE-
LING. OEFENING DER ZINTUIGEN^ EN ZINNEN. HOUDING
EN LIGCHAAMSBEWEGING. SPRAAK-, MAAT- EN ZANGOEFE-
NINGEN. j
o. Stof voor verstandsoefeningen........... 224. ;
h. Orde der behandeling..............231.
c. Oefening der zintuigen en zinnen........ • • 258.
d. Houding. Ligchaamsbeweging........... 246.
e. Spraakoefeningen............... 250.
f. Maat- en zangoefeningen............. 260.
Tiende Afdeeling»
KLASSIKAAL ONDERWIJS IN DE VORMLEER , IN HET TEEKENEN,
SCHRIJVEN, REKENEN EN LEZEN....................267.
O, De vormleer..................................268.
J. Teekenonderrigt................................274.
c. Het sehrijfonderrigt............................278.
d. Het rekenonderrigt..............................280.
e. Leesonderrigt..................................285*
Elfde Afdeeling^
HANDENARBEID. SPELEN. GYMNASTIEK.
a. Handenarbeid................. 292.