Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
26 ZORG VOOR RLEEMNG.
kleedingstukken moeten in de eerste plaats, hoe gelapt ook,
zindelijk zijn en volstrekt geen' onaangenamen reuk in de
school verspreiden. Door hierop met de meeste gestreng-
heid te letten, verrigt men eene dubbele weldaad. Men leert
den ouders op hunne kinderen toe te zien, hen te beharti-
gen, en tevens bevordert men hierdoor eene voor iedere school
onontbeerlijke zindelijkheid, het beste voorbehoedmiddel tegen
het verspreiden van besmettelijke ziekten en tevens het be-
langrijkste middel, om de groeikracht der kleinen te bevor-
deren. Zindelijk moeten al de ouders -op hunne kinderen
zijn, omdat zij het zijn hunnen. Er moest daarom, in den
regel, geen kind op eene Bewaarschool toegelaten worden,
dat niet zindelijk gekleed is. Waar het arme kind echter
door de verregaande slwdigheid eener moeder, als het deze
heeft, wordt verwaarloosd, daar trede de Bewaarschool als
eene pleegmoeder op om te helpen. Ja, voor moederlooze
kinderen bovenal moge zij eene beschermster zijn, die zich
trouw over dezelve ontfermt.
Maar niet alle ouders zijn in staat hunnen kinderen klee-
deren te verschaffen, hoe gaarne zij dezelve dan ook zinde-
. lijk willen kleeden. In zulke omstandigheden moet de Be-
waarschool hulp verschaffen. Kan zij door hare tusschen-
komst niet bewerken, dat de armbesturen in dezen nood
hulp verleenen, dan dient zij middelen te beramen, om in
dien nood te voorzien! Men bedenke slechts, dat het helpen
voorzien in deze behoefte een der gewigtigste Christenplig-
■ten uitmaakt.
Moeijelijker is het voor behoeftige ouders, om hunne
kinderen op de Bewaarschool van gepast schoeisel te voor-
zien. De kinderen van, de behoeftigste ouders dragen al-
gemeen klompen. Dit is, in vele gevallen, de goedkoop-