Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
EM PAAR WOORDEN TOT SlOT.
Zioo heb ik dan mijne voorgenomene taak in zooverre volbragt,
als ik mij bij de bearbeiding van dit werk lieb voorgeschreven. Met
innige belangslelling ving ik dezen arbeid aan; met klimmend ge
noegen wijdde ik mijne vrije uren aan de voortzetting van denzel-
ven cn met vurigen dank aan Hem, die mij daartoe kraclit en
gezondheid schonk, eindigde ik het. Met de innige bede, dat het
God moge behagen, het goede, dat in dezen mijnen arbeid mogte
worden gevonden, dienstbaar te maken tot heil en zegen van den
Staat en der menschheid, draag ik denzelven aan alle Onderwijzers
en Opvoeders, aan alle Volksbescliavers, die zich gaarne met de
bevordering van het geluk der kinderen willen bemoeijen , nederig
op. Ver beneden het verheven onderwerp is mijn arbeid, ik gevoel
het; doch men zal ook de zwakke pogingen van iemand, die gaarne
iets wil bijbrengen tot verbetering der eerste opvoeding der kinderen,
waarvan zooveel afhangt voor de menschheid , niet wraken, maar met
een toegevend oordeel beschouwen. Werd mijn arbeid ook slechts be-
loond door de oprigting van ccnc enkele Bewaarschool, hoe dankbaar
zou ik zulk eene belooning erkennen ! Want het is niet meer tegen te
spreken, dat eene wel ingerigte Bewaarschool, in onzen lijd vooral,
gezegende vrucliten voor de volksbeschaving moet opleveren. Immers,
welk een zaaitijd, welk eenen vrnchtbaren met milden regen en koes-
terenden zonneschijn verkwikten grond leveren deze inrigtingen niet
op, om daarvan de heerlijkste vruchten voor de opvoeding van den
mensch te kunnen verwachten ! Men bezoeke. dezelve in steden cn
vlekken, waar zij niet verbasterd zijn in oefen- en sectenscholen,
waarin men de hoofden der kinderen opvult met leeringen en leer-
stof, welke het hart koud, het verstand werkeloos laten en den hei
ligen kinderzin onderdrukken, cn oordeele , wat men met regt van
dezelve mag verwachten, wanneer tle Lagere School voortgaat met
h