Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
558 GEBEDEN EN DANKZEGGINGEN.
Daarom, o Opvoeders en Opvoederessen! met het oog op
God naar eene godsdienstige opvoeding gestreefd! deze arbeid
zal vruchten ontwikkelen, die rijpen voor de eeuwigheid. Niet
alleen door het verstand, door het aanleeren van vele en
velerlei kundigheden, noch door aangename en leerzame
spelen of door aanhoudend zedepreken, vermanen, waarschu-
wen , dreigen, straffen, maar hoofdzakelijk door het indringen
in het hart des kinds en dat te openen en vatbaar te maken
voor den groei van elk gezond zaadje voor deugd en gods-
vrucht, wordt de jeugdige mensch geschikt gemaakt voor en
aanvankelijk opgevoed tot zijne hooge bestemming. Alleen wan-
hope men niet te vroeg aan de heerlijke gevolgen van deze
wijze van handelen, en worde niet moede, evenmin als onze
groote Voorganger in het werk des Heeren, om te bereiden,
te planten en te zaaijen ter regter tijd. Ziet men niet da-
delijk bloezem en vrucht, wanhoopt men, die ooit te zullen
aanschouwen, zij zullen eenmaal verschijnen; is het niet hier
dan toch zeker in de gewesten der onsterfelijkheid. De eerste
indrukken van deugd en godsvrucht, door de liefde geheiligd,
worden nimmer weder geheel uit het kinderlijk gemoed ge-
Avischt. Veelal is er naderhand bij den dwalenden mensch
slechts een enkel krachtig aangewend middel noodig, om de
eerste, verflaauwde indrukken weder te verlevendigen en te
doen strekken tot eeuwig heil van denzelven.
Ja, eens zal het goede zaad zijne vruchten voortbrengen:
dit staat vast; want de mensch is tot geluk geschapen.
Dit heilige onzen arbeid en geve lust, kracht en volharding,
om aiet liefde voort te werken in den wijngaard des Heeren,
tot de nacht komt en men niet meer werken kan.