Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DANKZEGGINGEN. 33/
ieden en gedankt? — Waart gij tevreden met uw boter-
ham? — Hebt gij na het ontbijt ook gekribd met uwe
broertjes en zusjes? — Deedt gij ook iets dat u verboden
was ? — Zijt gij wel tevreden naar school gegaan ? — Hoe
hebt gij u op school gedragen? — Waart gij vriendelijk
en bescheiden, toen gij binnen kwaamt? — Hebt gij u wel
eerbiedig gedragen onder het gebed? en zoo vervolgens.
Door dergelijke vragen, die men moet wijzigen naar de
omstandigheden en den aard des kinds, wordt hét van lie-
verlede geleid tot het inkeeren in zich zeiven, tot schuldbe-
kentenis, door het bewustzijn van gezondigd te hebben, en
het hart Wordt hierdoor geneigd, om vergiffenis van schuld
te vragen van den lieven God, tegen wien men in de eerste
plaats heeft gezondigd, en van hen, welke men schade of
verdriet heeft veroorzaakt.
Men blijve echter bij dit alles een voorbeeld der liefde;
verstore geenszins, door opwekking van eene het gemoed
drukkende vrees, den voortdurenden blijden kinderzin, en
drooge steeds met moederlijke goedheid de traantjes, straks
door het kinderlijk berouw geschreid.
Ware het, dat men bij de opvoeding der kinderen hierop
het oog meer gevestigd hield! Door eene tijdige wilsbuiging,
opwekking van het geweten en leiding tot zelfkennis l^t
men den grond tot het toekomstig geluk van het kind, dat
niet buiten maar in den mensch wordt gevonden. Waar
men dit verzuimt, daar heeft geene deugdelijke opvoeding
plaats; daar wordt het hoofddoel van alle onderwijs ver-
zuimd en, het kan niet missen, hierdoor wordt op den duur
de onzedelijkheid, ongodsdienstigheid en het alle volksgeluk
verwoestende egoismus van onzen tijd, meer en meer be-
vorderd.