Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DANKZEGGINGEN. 335 ^
Eerst dan, wanneer alles tot eene eerbiedige stilte is ge-
komen, worde er een liedje tot voorbereiding van het gebed ■
gezongen; dan volge het gebed zelf. Op een gegeven teeken
knielen alle kleinen neder; de handen worden gevouwen, het "
hoofd verheft zich hemelwaarts, de oogen worden gesloten
en de kinderen bidden in koor den voorganger zacht na.
3. Meestal worden de gebeden door de kinderen in scholen
en huisgezinnen gedachteloos aangehoord, en gewennen deze
zich van den beginne af daaraan zoo zeer, dat dit anders
zoo krachtig opvoedingsmiddel al zijne waarde verliest en
ontaardt in eene nuttelooze vertooning, die zelfs nadeelig
werkt op de bevordering van innerlijke godsdienstigheid; dit
moet men op alle gepaste wijzen vóórkomen, waartoe wij
de volgende punten aanbevelen.
a. Men gewenne de kinderen, van den beginne af, om
de gebeden en dankzeggingen zacht, doch verstaanbaar, na
te spreken en late dezelve ook bij afwisseling zingen.
b. De gebeden worden daarom door den onderwijzer zoo '
langzaam uitgesproken, dat de kinderen dezelve gemakkelijk
bij gedeeltelijke of geheele volzinnen kunnen naspreken.
c. Kort en verstaanbaar moeten de gebeden en dankzeg-
gingen zijn, als zij door de kinderen zonder moeite en met
zelfbewustheid nagesproken kunnen worden.
d. Is het amen van de lippen der kinderen gevloeid, dan
't algemeen heeft te leggen; drie, dat men moet opstaan; twee, leer kort
op elkander, dat men zich mout nederzetten enz. Door dit eenvoudig
werktuig kan men alzoo vele luide, mondelinge bevelen voorkomen , cn dit
is in talrijke scholen volstrekt noodig, om de spraakorganen,, do borst van
den onderwijzer en vooral van de onderwijzeres te sparen, die zoo ligtelijk
door het voortdurend luide spreken en bevelen, veel lijden. Meermalen
bleek mij althans, dat eene vrouwenslera dien ten gevolge geheel was over- l
gegaan tot eene mannenstem, tn is die harde, bevelende toon in eene
school eens eene gewooute geworden, dan is dit naderhand moeijelijk te
verbeteren.