Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
334 , gebeden en
b. Gebeden en dankzeggingen*
Over het gebed hebben wij hiervoor (bladz, 189) ge-
sproken; hier wiüen wij alleen eenige teregtwijzingen laten
volgen, die bij het bidden in de school dienen opgevolgd
te worden.
1. Geen schooldag worde begonnen noch geeindigd, zon-
der gebed of dankzegging. Hieromtrent zij men steeds uiterst
naauwgezet, en men late nimmer toe, dat dit worde verzuimd;
ook dan niet, wanneer men zich minder gestemd mogte ge-
voelen om het gebed zelf te doen. Het kind moet leeren,
dat het gebed niet verzuimd mag worden; dat het de eerste
en hoogste pligt is, dien men te vervullen heeft. Kan de
Onderwijzer (of Onderwijzeres) voor een keer niet zelf bidden,
dan moet er een Helper (of eene Helpster) voor hem optreden.
2. Het gebed worde plegtstatig, met den hoogsten eerbied
uitgevoerd. Zal het kind eenmaal het gebed leeren beschouwen
als heilig, als eene godsdienst-plegtigheid', verheven boven
alle andere plegtigheden, dan moet het uiterlijke daartoe
ook helpen leiden.
Vooraf worden dan de leerlingen door een of ander teeken
tot stilte gebragt.
(*) Oin zonder veel spreken, sclireeuvren, handgeklap enz. de aandacht
der kinderen tot zich te trekken, verschillende oefeningen op de maat te
te laten verrigten en wat dies meer zij, zag ik in vei'schillendc Roomsche
Bewaarscholen5 door liefdadige zusters bestuurd, een zeer eenvoudig werktuig,
daartoe zeer geschikt te gebruiken, de hiip genaamd. Het werktuig bestaat
uit twee plankjes, vereenigd als een passerdoos. Deze doet men tegen elkander
klappen, als men de aandacht der kinderen op deze of gene werkzaamheid
wil gevestigd hebben.
Een enkele knip zou, bij voorbeeld, kunnen te kennen gev>en, dat er
gebeden moet worden; een tweede, dat men eene behoorlijke houding moet
aannemen; eeu derde, dat het gebed zal beginnen; een vierde, dat het ge-
bed is geeindigd; en een vijfde, dat men zich weder in orde moet zotten.
Twee knippen zouden te kennen kunnen geven, dat de onderwijzer iels in