Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZORG VOOR KLEEDING, 25
en de knaapjes effen groen van kleur, en van een maaksel
als op PI. III Fig. 1 en 2 is aangewezen. Zij dienen, in den
regel, door de ouders van de Bewaarschool gekocht en op
deze bewaard te worden tusschen de schooltijden. Ieder kind
dient er twee te hebben, ten einde men voor behoorlijke
verschooning kunne zorgen. Daar men zulk een paar kieltjes
ligtelijk voor e'e'nen gulden kan verkrijgbaar stellen en welligt
voor nog geringer prijs, kan het aanschaffen van dezelve,
daar de kinderen dan toch kleederen moeten hebben en veelal
ook kieltjes dragen, geene onoverkomelijke zwarigheid ople-
veren; vooral niet, wanneer men den ouders het betalen
derzelve gemakkelijk maakt. Voor het wasschen en herstellen
derzelve diende men mede eene vaste som te betalen: zoo
kan men b. v., voor het wasschen eenen halven stuiver, en
voor iedere reparatie, dooreen, mede eenen halven ofhcelen
stuiver bepalen, al naar den aard derzelve; behoort b. v. eene
herstelling tot de zoogenoemde kleine , dan wordt daarvoor
slechts een halve stuiver aan de Bewaarschool betaald; voor
eene groote herstelling een stuiver. Tot het bewasschen en
benaaijen kan men een paar arme moeders der schoolgaande
kinderen nemen, en hierdoor alzoo weder, een goed werk hel-
pen verrigten. Wanneer het schoolfonds hier niet in de
behoeften van geheel onvermogende ouders kan voorzien,
dan diende het armbestuur — waarover nader — in dezen
te gemoet te komen. — Elders moeten de ouders voor de
reiniging der opperkleedjes zorgen; die des zaturdags mede-
nemen en des maandags morgens gereinigd terug bezorgen.
Ook hierm handele men met wijsheid, en moedige de na-
latige moeders aan, zelt>e voor eene goede kleeding der kin-
deren te zorgen, wanneer zij hiertoe eenigermate in staat zijn.
Maar bovenal dient er in eene Bewaarschool naauwkeurig
gelet te worden op de geheele kleeding der kindei'en. De