Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
FEESTEN. 535
aldus de kleinen aan: Lieve kinderen! de vader van N. is
thans jarig. Daarover is hij zeer verheugd. Waarom?
Ach! als zijn vader eens dood ware, hoe ongelukkig zoude
hij dan zijn! Wie zoude dan het lieve brood voor hem en
zijne moeder enz. verdienen? Wie zou hem dan helpen en
beschermen, waarschuwen en vermanen? Wie zou hem zoo
liefhebben? Ja, een kind dat geen vader meer heeft is wel
diep ongelukkig. Wij willen nu ook blijde zijn, omdat N,
zoo gelukkig is, dat hij nog den verjaardag van zijnen lieven
vader mag vieren. Nu moet hij zijnen vader ook veel plei-
zier doen en zoet oppassen; want als N, te huis of in de
school stout is, dan heeft zijn vader verdriet van hem in
plaats van pleizier enz.
Hierop volgt het gezang, dat men telkens bij zulk eene
gelegenheid door alle kinderen kan laten aanheffen, (*)
Dergelijke persoonlijke belangstelling maakt doorgaans eenen
heerlijken indruk op het hart der kinderen en doet ook de
ouders naauwer aan de Bewaarschool verbinden. Bij derge-
lijke feestjes eenige goed uitgevoerde en gepaste platen te
vertoonen, die betrekking hebben op zulke feesten, dit moet
den kinderen wel zeer aangenaam zijn.
Door kleine versnaperingen en eenige aangename spelen
eenen feestdag luister bij te zetten en te veraangenamen, dit
is almede niet alleen aangenaam voor de kleinen, maar be-
werkt tevens ook eenen onuitwischbaren indruk van bedoelde
feesten, Avelke zeer eigenaardig leidt tot opwekking cn onder-
houding der liefde voor dezelve, en dikwijls tot verhooging
van het godsdienstig gevoel en hoogschatting van uiterlijke
godsdienst-plegtigheden.
(') Zie hieromtrent het Gezangboekje Toor de Bewaarscholen, dat eerlang
bij dit werkje lal volgen, waarin ook gelegenheids-versjes zullen voorkomen,
welke men bij zulke cn dergelijke feesten zal kunnen gebruiken.